Mitä tarkoittaa POP3 ja IMAP ?

Johdanto

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) hoitaa viestien kuljetuksen postipalvelimien välillä (RFC 821) ja RFC 822 määrittelee viestin rakenteen. Palvelimet toimivat yhdyskäytävinä ja välittävät viestit toisilleen kunnes kohdekone saavutetaan. Kohdekone varastoi viestin levylle postihakemistoon, josta käyttäjä voi käydä lukemassa postinsa tai siirtää sen edelleen koneelleen paikallisella postiohjelmalla. Postin noutoon käytetään lukuprotokollan mukaista postiohjelmaa. Tällaisia lukuprotokollia ovat IMAP (Internet Message Access Protocol) ja POP (Post Office Protocol).

POP

POP-protokolla on vanhin, yksinkertainen ja ehkä tunnetuin. Se kopioi ensin kaikki viestit palvelimelta sille koneelle, josta yhteys on otettu. Samalla viestit hävitetään palvelimelta. Uusimmassa versiossa POP3:ssa viestit voidaan valittaessa jättää palvelimelle. Jos molempien päiden koneet eivät tue POP3:n ominaisuuksia, niin viestit tullaan poistamaan palvelimelta.
Useita koneita käyttävälle henkilölle tarvittavat viestit ovat aina väärässä koneessa, mikä voi aiheuttaa ongelmia viestin jatkokäsittelyssä. Turvallisuusriskikin on olemassa käytettäessä vierasta konetta esim. matkoilla. Viestit pitäisi saada siirrettyä omalle koneelle ja varmistaa, ettei tallennetut viestit jää vieraalle koneelle. Ongelmatilanteet voivat aiheuttaa viestien katoamisen siirron aikana. POP-protokollan etuna on, että siinä ei rasiteta palvelimen resursseja, eikä yhteyttä tarvitse pitää päällä viestien käsittelyssä.

IMAP

IMAP-protokollaa käytettäessä viestit voidaan lukea ja jättää palvelimelle, ellei toisin haluta. Siis käyttäjä päättää kaikista kansioista, tallentaa niitä oman koneen kansioihin tai palvelimen muihin kansioihin tai tuhota ne kokonaan. Yhteys on koko ajan aktiivisena.
IMAP4-protokollalla on vahva autentikointi, joten turvallisuus on parempi kuin POP-protokollassa. POP:ssa salasanaa voi testata useita kertoja ottamalla yhteyttä POP-porttiin. Turvallisuuden varmistamiseksi viestit olisi hyvä salata esim käyttäen PGP:tä.

IMAP-protokollalla mahdollistetaan hajautettu postinkäsittely, uudet ja luetut viestit ovat aina saataville mitä koneelta tahansa. Viestejä ei tarvitse enää siirtää palvelimelta lukemista varten, jolloin mahdollisesti epävarmojen yhteyksien aiheuttamia viestien häviämiset vähentyvät. Postin käsittely vie yhteysaikaa.

POP:ssa palvelimen ylläpito helpottuu, kun viestit siirtyvät käyttäjän koneelle. Ylläpito siirtyy siis käyttäjälle. Viestien automaattisesta tallentumisesta yhteydenottokoneelle voi tulla ongelmia käyttäjän käyttäessä useita koneita. Näin tallennetut viestit eivät ole tavoitettavissa muualta kuin niiden lukemiseen alunperin käytetyltä koneelta.


Lopuksi

Valintaa tehdessä kannattaa miettiä, miten ja missä lukee postia.
POP-protokollaa käyttäviä ohjelmia on runsaasti esim. Eudora, Pegasus, Microsoft Exchange sekä useiden www-selainten postitukset toimivat POP-pohjaisina. IMAP-protokollaa tukevien ohjelmistojen tarjonta on kehittynyt viime aikoina esim PC-Pine, Simeon, ym.

puhelintuki:  05 0011 0011 
(gsm -numero jonka hinta on operaattorisi normaali matkapuhelinveloitus/min)